Anne Mari Haukom, bedre kjent som Maia, ble ansatt som barnehagestyrer i Møllebakken korttidsbarnehage i november 1979. Der var hun innom alle typer stillinger man har i en barnehage! Hun var videre en aktiv bidragsyter for dagens barnehage på Skaiå og i etableringen av barnehagen på Vatnestrøm.
For barnehageåret 1981-1982 hadde man ikke styrer ved Vatnestrøm barnehage, men da var Maia på banen og styrte begge "bedriftene" på en ryddig og god måte.

I 1994 vedtok man å bygge ny barnehage på Skaiå og Maia fant sin naturlige plass i byggekomiteen. Hun satte sitt positive preg på barnehagen og var meget aktiv. 
I flere år hadde hun oppdrag for skolestyret i tillegg til å være styrer. Maia hadde bl.a. ansvar for noe av den undervisningen som skulle ligge til førskolen. Men det var ennå noe ledig tid i hennes arbeidsdag, så hun administrerte i tillegg SFO ved Skaiå skole og barnehage.
Årene gikk og kommunen fikk gradvis flere innbyggere, og Maia var atter en gang i spissen for en ny ombygging og utbygging av Skaiå barnehage i 2010.

Nå har Anne Mari Haukom passert 62 år og etter noen år med redusert stilling velger hun nå å trekke deg tilbake og nyte en noe roligere hverdag.

Iveland kommune takker deg for innsatsen og alt du har gjort for mange av kommunens små talent og deres foreldre opp gjennom alle årene!


Under markeringen som fant sted onsdag i forrige uke var de fleste i personalet tilstede, skoleledelsen, representanter fra utdanningsforbundet samt rådmann og ordfører. God mat, varme ord og en hyggelig stemning dannet grunnlaget for en fin kveld der ordføreren fikk det ærefulle oppdraget å tildele Norges Vel medalje til Anne Mari Haukom for lang og tro tjeneste.