Fra sjømann til avløpsnett

Per Belland har i sine yngre dager vært en bereist mann, med de syv hav som arbeidsplass. På midten av 80-tallet ankret han opp, og har siden 1986 bidratt med sin kunnskap og gjennomført sine arbeidsoppgaver i Iveland kommune på en suveren måte. 
Per har vært med på en voldsom reise og utvikling innen avløpssektoren. I eldre tider kunne alt renne ut i ulike vassdrag, men i dag er det påbudt å være tilkoblet kommunalt avløpsnett hvis man bor i nærheten. Dette har vært viktig for bomiljø og bokvalitet i hele Iveland. Per Belland har jobbet med noe av det mest kompliserte og krevende i kommunal sektor. Den avanserte teknologien og de riktige bakteriefloraene må fungere, hvis ikke blir det ikke mye rensing. De små «kameratene» må ikke få for mye rent vann, og Per har kjempet for gode avløpsnett i alle år for å unngå forurensning. Det kommunale brannvesenet har han også vært innom.
 
Per har alltid godt humør og er en kjent og kjær person i lokalsamfunnet. Han har engasjert seg innen frivilligheten i kommunen, gjennom sitt arbeid for fiskebestanden i de ulike vannene i Iveland. Entusiasmen for å fiske har smittet over på både barn og voksne under alle arrangementene som han har initiert fra fiskelaget. I tillegg har også fiskelaget hatt et miljøfokus, hvor innsamling av plastavfall har vært veldig viktig. Videre har han lagt ned mange dugnadstimer for Songvår fyrs venner, der entusiasmen for sjøfugl, fiske og fyrhistorien har vært til glede for mange. 

Vi takker Per Belland for hans innsats gjennom 34 år i Iveland kommune.

Per-Belland_2500x2000
Per Belland fikk tildelt Norges Vel medaljen under gårsdagens markering på Pieder Ro i Kristiansand. På bildet er han sammen med enhetsleder drift & utvikling, Egil Mølland (t.v.) og varaordfører Terje Møkjåland.
Klikk på bildet for større versjon

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon