Vår kandidat

Kommunal Rapport skriver bl.a. følgende:

Åkle er et sentrumsutviklingsprosjekt med leiligheter, butikk, kafè, bibliotek, aktivitetspark, badeplass og mineralutstilling. Et så ambisiøst prosjekt i en så liten kommune (1.330 innbyggere) har skapt interesse landet rundt. Åkle er ikke ferdig utbygd før 2020/21.

Egil Mølland har mange hatter i Iveland hvor han har vært ansatt siden 2002. Han er plansjef, teknisk sjef, beredskapsleder, næringssjef, miljøvernleder, leder for eiendomsskattekontoret og prosjektleder for to samfunnsutviklingsprosjekter, hvor Åkle er det ene. Mølland har en master i offentlig administrasjon.

Juryens begrunnelse for å nominere Egil Mølland:

Han har drevet fram landsbyen Åkle i Iveland siden 2005, noe som har vært krevende. Hans engasjement og pågangsmot har vært avgjørende for å få til prosjektet.

Kommunal Rapport har vært i kontakt med ordfører Gro-Anita Mykjåland. Hun skryter av vår gode dyktige kollega, og forteller følgende:

Egil har holdt i prosjektet hele veien siden vi først fikk bolystmidler. Han har taklet alle små og store problemer underveis. Politisk var det stor skepsis i starten. Mange lurte på om dette var noe for oss. Leiligheter, og til og med underjordisk garasje, midt inne i skogen. Men Egil har gjort politikerne trygge på at de tar riktige beslutninger.

Les hele saken på nettsidene til Kommunal Rapport

Gi din stemme til Egil

Slik stemmer du på Egil Mølland: Send kodeord PROFIL 4 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

Det er mulig å avgi sin stemme frem til torsdag 6. desember kl. 14.00.

Kontaktinformasjon