Flere muligheter

Kirkeverge Adina Skaiaa har bedt menighetsrådet om å konkretisere hva man ønsker av samarbeid i framtiden, og med hvem. Både Evje og Hornnes og Vennesla stiller seg positive til å samarbeide med Iveland.

I møte tirsdag 26. mars vedtok menighetsrådet at man ønsker et samarbeid med Vennesla når det gjelder administrasjon og datatekniske løsninger. Menighetsrådet ønsker imidlertid å se om samarbeidet om Ljosglimt kan fortsette. Et møte med styret i Iveland bedehus med hensyn til videre samarbeid vil også finne sted.
Tirsdag 9. april var det møte vedr det videre samarbeidet om Ljosglimt. Iveland menighetsråd må finne en representant til styret i Ljosglimt, og må også arbeide aktivt for å finne ny redaktør, kan man lese i saksdokumentene til møte torsdag 2. mai

Saksdokumentene og referat fra møtene i menighetsrådet legges ut på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon