Informasjon

Det skal velges fire representanter til menighetsrådet samt fem varamedlem. De ni kandidatene som stiller til valg er i prioritert rekkefølge (fødselsår i parantes):

  1. Kjell Øina (1967)                                     
  2. Emma Kristine Leesland (1984)              
  3. Solfrid Amundsen (1975)                   
  4. Sigrid Triffitt (1991)                                   
  5. Dag Øyvind Hauge (1997)                    
  6. Ingelin Vidnes (1955)                                
  7. Sig Tove Aasen (1952)                            
  8. Anne Grethe Berg (1956)                         
  9. Audhild Bærheim (1954)                         

Det er mulig å avgi forhåndstemme på Iveland kommunehus frem til og med fredag 6. september i servicetorget sine åpningstider (09.00-14.00). Manntallet er lagt ut til ettersyn på kirkekontoret.

Kontaktinformasjon