Dette er en nedgang på fem personer i forhold til august tallene, og samtidig en nedgang på to personer i forhold til tallene for ett år siden.

11 personer utgjør 1,9% av arbeidsstyrken. Ledigheten ligger på 3,5% i fylket.
Les gjerne pressemeldingen på NAV Aust-Agder sine hjemmesider.