Tallenes tale

Kun 95 personer har kjøpt billett til vårens 12 filmer. Dette gir et besøkstall på kun 8 personer per film, noe som er en kraftig tilbakegang fra 2017.
De to filmene med flest publikummere var "Ferdinand" (23 personer) og "Utøya 22. juli" (18 personer).

Bygdekinoen vil uansett holde på ut året, så vil antall besøkende og en helhetlig vurdering av situasjonen danne grunnlag for en evt videreføring i 2019. 
Neste kinokveld blir onsdag 5. september.

 

Kontaktinformasjon