Informasjon

De nakne fakta for 1. kvartal 2018 viser følgende:

  • Antall fødsler: 5
  • Antall døde: 3
  • Innflytting: 14
  • Utflytting: 29

Netto: Minus 13 personer 
 

Link og kontaktinformasjon