Flest fra Nederland

Oversikten viser at de fleste norske kommunene har mellom 8-12% innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sett i forhold til kommunens totalbefolkning. Aller flest innvandrere finner vi i Oslo med 33,4%. Her bor det 227.228 personer med innvandrer bakgrunn, og den største andelen (22.830 personer) kommer fra Pakistan. I mottsatt ende av skalen finner vi Rindal kommune med 3,35% innvandrere. Dette tilsvarer 68 personer, og den største andelen (14 store og små) kommer fra Syria.

I Iveland kommune bor det 183 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette tilsvarer 13,8%. De fem største innvandringsgruppene er:

  • Nederland - 34 personer
  • Syria - 31 personer
  • Tyskland - 24 personer
  • Somalia - 15 personer
  • Polen - 12 personer