Informasjon om ordningen, dokumentasjonskrav, søknadskjema med mer finner du på nettsidene til Statens Naturskadeordning.
Ordningen ble endret fra 1. januar 2017. Det er ikke lenger lensmannen, men landbruksdirektoratet som håndterer ordningen og som det skal søkes hos.

Husk å søke innen 3 mndr etter skade.