Informasjon om tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

I 2020 utlyses det midler for om lag 310 millioner kroner. Dette med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.  Her kan du se utlysningen fra BUFDIR

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt der er mulig ha lave eller ingen kostnader. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter som mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan man søke om tilskudd til?

  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Hvem kan søke?
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte

Hvordan søker jeg?
Søknadsskjema, regelverk og mer informasjon finner du på BUFDIR sine nettsider.

Søknadsfrist?
Søknadsfrist for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon