Når tømmes mitt avfall?

I tømmekalenderen for 2020 kan du til enhver tid holde deg oppdatert når restavfall, matavfall, papir, plast samt glass/metall blir hentet ved din bolig. Åpningstidene for Skaiå gjenvinningsstasjon er også lagt inn. Ta gjerne en utskrift og heng opp på en oversiktlig plass.

Den elektroniske tømmekalenderen kan man enten få ved å laste ned en App eller ved å gå inn på hjemmesiden og finne tømmekalenderen der. For begge løsninger gjelder også at det er mye annen nyttig informasjon å finne der. Det vil også være mulig og bestille varsling på sms før hver tømming.

Varsling om avfallshenting og bruk av app-en «Min Renovasjon»:

Grunnet kommune- og regionreformen, må du legge inn adressen på nytt i «Min Renovasjon», men du må vente på nyåret med å gjøre det!

  1. Gå inn i app-en «Min Renovasjon»
  2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn for å få tømmekalender og varsling på SMS
  3. Velg «Legg til sted»
  4. Velg kommune og adresse på nytt
  5. Nå skal alt fungere som før

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon