Politisk organisering 2019-2023

Politisk org.kart 2019-2023-NY

Styrer, råd og utvalg 2019-2023

Kommunestyret har i sitt konstituerende møte torsdag 24. oktober 2019 oppnevnt en rekke råd og utvalg samt kommunale representanter i styre og stell. I dette dokumentet finner du en oversikt over de politiske valgene. 

Tilknytta elementer / linker

Kontaktinformasjon