Saker til behandling

Begge utvalgene samles mandag 8. februar kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

Ungdomsrådet:

 • Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
 • Skolestrukturen - informasjon ved prosjektleder
 • Valg
 • Aktuelle saker til kommunestyremøte 11. februar
 • Veien videre for ungdomsrådet
 • Aktiviteter for barn og ungdom (nytt punkt)
 • Eventuelt / informasjonssaker

Møteinnkalling (pdf)

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse:

 • Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
 • Valg av leder og nestleder
 • Referater fra forrige møte
 • Aktuelle saker til kommunestyremøte 11. februar
 • Eventuelt

Møteinnkalling (pdf)

Aktuell link

(les mer om bl.a. ungdomsrådet og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse)

Kontaktinformasjon