Sakslister - aktuell link

  • Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - saksliste (pdf)
  • Ungdomsrådet - saksliste (pdf)

Hold deg oppdatert på de to rådene og aktuelle saker via våre hjemmesider

Kontaktinformasjon