Du vil også finne protokollen fra tjenesteutvalget 15. juni og formannskapet 30. mai i tilknytning til denne saken.