Grunnet utfordringer med omlegging til nytt saksbehandlingssystem framstår protokollen i et forenklet format. Vi vil forsøke å få lagt over protokollen i det nye saksbehandlersystemet i løpet av neste uke, og vi vil gjøre protokollen tilgjengelig fra kommunens innsynsmodul så raskt det lar seg gjøre.