Du finner protokollen i tilkytning til denne saken og i innsynsmodulen.