Saker til behandling

Tjenesteutvalget har følgende saker til behandling:

 • Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 
 • Ordensreglement Ivelandshallen 
 • Revidering av vedteker for SFO 
 • Tildeling av kulturstipend 
 • Søknad om konsesjon gnr 30, bnr 4 m.fl 
 • Søknad om deling av grunneiendom, oppretting av matrikkel, gnr. 13, bnr. 11, Ivelandsveien 76 
 • Søknad om konsesjon på andel av gnr 4, bnr 9. Søker Thomas Bakken 
 • Behandling av søknad om dispensasjon for bygging av carport - Gnr. 20, bnr. 62 - Vatnestrømveien 72A 
 • Behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til dagsturhytte, gnr. 33, bnr. 1 Frikstadveien 18 
 • Søknad om deling av driftsenhet gnr 16, bnr 6 i Iveland og gnr 18, bnr 5 i Vennesla. Søker Willy Wiig 
 • Referatsaker 

Saksdokumenter 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon