Saker til behandling

Saker til behandling:

  • Kvalifisert for framtida 2022 
  • Transport barnehagebarn Vatnestrøm -Skaiå 
  • Lokaler Den norske kirke 
  • Behandling av søknad om dispensasjon for etablering av avfallsbod med tilhørende adkomst - Gnr. 6, bnr. 2 - Rossåsveien 
  • Behandling av søknad om dispensasjon for utvidelse av brygger - Gnr. 6, bnr. 33 - Fredheimsveien 
  • Referatsaker 

Saksdokumenter 
Møteprotokoll

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon