Saker til behandling

Det vil innledningsvis bli en orientering ved enhetsleder/styrer om nåværende drift av Vatnestrøm barnehage inkludert kvalitet på barnehagetilbudet sett opp mot lov og rammeplan, samt økonomiske forhold.

Saker til behandling:

  • Kvalifisert for framtida 2022 
  • Transport barnehagebarn Vatnestrøm -Skaiå 
  • Lokaler Den norske kirke 
  • Behandling av søknad om dispensasjon for etablering av avfallsbod med tilhørende adkomst - Gnr. 6, bnr. 2 - Rossåsveien 
  • Behandling av søknad om dispensasjon for utvidelse av brygger - Gnr. 6, bnr. 33 - Fredheimsveien 
  • Referatsaker 

Saksdokumenter 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon