Saker til diskusjon

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan jan/ feb
  • Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026
  • Utleiepriser/ stell av grav     
  • Menighetsarbeid
  • Forprosjekt nytt bygg
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon