Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Valg 2023 
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan høst 22
  • Konfirmantplan 22-23
  • Økonomi
  • Valg av leder og nestleder  
  • Møteplan våren 2023
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon