Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker 
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan høst 
  • Gudstjenesteplan 2023    
  • Ansettelse av ny prost   
  • Økonomi
  • Valg
  • Eventuelt  

 

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon