Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker 
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan høst 
  • Økonomi
  • Lokaler Den norske kirke
  • Prokura til daglig leder
  • Eventuelt  

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon