Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker 
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan høst 
  • Bispevisitas - visitasforedrag - les rapporten (pdf)
  • Konfirmantarbeid 
  • Valg 2023
  • Eventuelt  

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon