Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker 
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Bispevisitas 7-11 september
  • Gudstjenesteplan høst 
  • Konfirmantarbeid 
  • Prostidiakonsamarbeidet 
  • Økonomi
  • Eventuelt 

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon