Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester 
  • Gudstjenesteplan høst  
  • Gudstjenesteplan 2022
  • Trosopplæring
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon