Saker til behandling

Følgende saker er ført opp på sakskartet:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjenesteplan høst
  • Ny kirkestue
  • Høring ny kirkeordning
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon