Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjenesteplan høst
  • Ny kirkestue
  • Høring ny kirkeordning
  • Økonomi
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon