Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker
  • Samtale med og innspill fra stab
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjenesteplan sommer/høst
  • Økonomi
  • Høring ny kirkeordning
  • Møteplan høsten 2021
  • Rapporter angående kjøle- syningsrom, og ny kirkestue
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon