Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Møte med Norkirken, Iveland bedehus
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan vår
  • Forestillinger til høsten
  • Ny gudstjenesteordning
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon