Saker til behandling

Følgende saker skal til behandling denne kvelden:

  • Møte med Norkirken, Iveland bedehus
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjenesteplan vår
  • Teknisk utstyr kirken
  • Eventuelt 

Saksdokumenter (pdf)

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon