Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling og referat                                
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester   
  • Gudstjenesteliste desember
  • Menighetsarbeid
  • Møteplan 1. halvår 2021          
  • Konfirmantarbeid
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon