Saksdokumenter

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling og referat
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjenesteliste 2. halvår
  • Gudstjenesteliste 2021- offerliste, kirkeverter
  • Valg av leder og nestleder
  • Menighetsarbeid
  • Høring om kirkevalg- overordnede problemstillinger
  • Eventuelt 

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker - Kontaktinformasjon