Saker til behandling

Sakslista ser slik ut:

  • Godkjenning av innkalling og referat                                 
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjeneste liste 2. halvår 
  • Gudstjeneste liste 2021
  • Menighetsarbeid          
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 
Menighetsrådet sin side

Kontaktinformasjon