Saker til behandling

Følgende saker skal til behandling denne kvelden:

  • Godkjenning av innkalling og referat
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteliste 2. halvår 
  • Gudstjenestereform
  • Menighetsarbeid
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon