Saker til behandling

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan høst
  • Gudstjenesteliste 2020 – offer
  • Avvikling Ljosglimt menighetsblad    
  • Økonomi
  • Møteplan 1.halvår 2020
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Kontaktinformasjon