Saksdokumenter

Følgende saker skal til behandling denne kvelden:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan høsten 2020
  • Menighetsarbeid
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Slutt for Ljosglimt

Det gamle menighetsrådet vedtok på siste møte 29. oktober å avslutte samarbeidet om Ljosglimt. En løsning a la det kommunale bygdebrevet kan bli et midlertidig alternativ inntil en ny ordning er på plass.

Vedtaket fra 29. oktober lyder som følger:

Evje og Hornnes ønsker et samarbeid med Åseral og Iveland om menighetsblad. Iveland ønsker ikke være med på en slik løsning. Iveland ser for seg å undersøke samarbeid med Vennesla, Øvrebø og Hægeland om menighetsblad. 
Iveland menighetsråd mener at Ljosglimt, slik vi pr. dags dato kjenner det, da bør avvikles. Og siden Evje og Hornnes ønsker å samarbeide og etablere menighetsblad med en ny part (Åseral) mener Iveland at ingen parter med det driver eksisterende menighetsblad videre. Verdiene bør derfor deles 67/33 % mellom Evje og Hornnes sokn og Iveland sokn (I henhold til vedtekt i Ljosglimt, § 5, punkt 4 og 5.) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon