Saksdokumenter

Saksliste:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan høst
  • Gudstjenesteliste 2019         
  • Prostidiakonisamarbeidet
  • Søknad om fjerning av vedovner etc.
  • Valg 2019
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker / kontaktinformasjon


Kontaktinformasjon: