Saksdokumenter og link

Sakslista ser slik ut:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester 
  • Gudstjenesteplan høsten 2018
  • Økonomi
  • Trosopplæring
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)
Menighetsrådet 

Kontaktinformasjon