Saksdokumenter

Følgende saker står på sakskartet tirsdag 23. januar:

  • Referatsaker
  • Menighetsarbeid 
  • Budsjett 2018  og økonomiplan 2018-2021
  • Utleiepriser/ stell av grav
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)

Kontaktinformasjon