Saker til behandling

Kontrollutvalget har følgende saker til behandling: 

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 5. september 2022
  • Overordnet revisjonsstrategi 2022 - Iveland kommune
  • Budsjett for 2023 - Kontrollarbeidet i Iveland kommune
  • Kontrollutvalgets årsplan 2023
  • Revisor orienterer​

Fast post: 

  • Videre arbeid i kontrollutvalget

Saksdokumenter (pdf) 

Kontaktinformasjon