Saker til behandling

Kontrollutvalget har følgende saker til behandling: 

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 25.04.22
  • Revisor orienterer

Orienteringer / faste poster: 

  • Arbeidet med internkontroll etter kommunelovens §25 med eksempel v/rådmann
  • Rutiner for å sikre at oppdatert lovverk benyttes i kommunen og hvordan sikre implementering i organisasjonen v/rådmann
  • Videre arbeid i kontrollutvalget

Saksdokumenter (pdf) 
 

Kontaktinformasjon