Saker til behandling

Kontrollutvalget har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18.10.21
  • Kontrollutvalgets årsplan 2022
  • Valgt etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
  • Prosjektplan eierskapskontroll Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

Faste poster og informasjonssaker kommer i tillegg.

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuell link

Kontaktinformasjon