Saker til behandling

Utvalget har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 26.04.2021
  • Bestilling av forvaltningsrevisjon
  • Valgt etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
  • Nytt fra revisor
  • Videre arbeid i kontrollutvalget:
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon