Saker til behandling

Følgende saker skal til behandling denne dagen:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 5. oktober
  • Kontrollutvalgets årsplan 2021
  • Rådmannens tilbakemelding på nummerert brev nr 1-20
  • Eventuelt
  • Referatsaker

Faste poster:

  1. Nytt fra revisor
  2. Videre arbeid i kontrollutvalget

 Saksdokumenter (pdf)

Aktuelle linker - kontaktinformasjon