Saksliste og saksdokumenter

Sakslisten ser slik ut:

  • Budsjett for kontrollarbeidet i Iveland kommune 2020
  • Selskapskontroll Setesdal brannvesen IKS - tilbakemelding fra rådmannen
  • Bestilling risiko- og vesentlighetsanalyse - Forvaltningsrevisjon
  • Bestilling risiko- og vesentlighetsanalyse - Eierskapskontroll
  • Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS

Andre saker:

  1. Presentasjon av Agder Sekretariat, presentasjon av Agder Kommunerevisjon IKS
  2. Arbeidet i kontrollutvalget
  3. Møteplan (dager, tidspunkt, tema etc.), kurs og konferanser
  4. Nytt fra revisor:
  5. Videre arbeid i kontrollutvalget:.

Saksdokumenter (pdf)
Les mer om kontrollutvalget 

Kontaktinformasjon