Saker til behandling

Følgende saker skal til behandling denne ettermiddagen:

Årsmelding for Iveland kommune 2018 (pdf) skal ikke behandles av utvalget men er sendt utvalgets medlemmer som saksinformasjon. 

Saksdokumenter (pdf)

Kontaktinformasjon