Saksdokumenter - linker

Sakslista ser slik ut:

  • Godkjenning av møtebok
  • Årsplan for 2019
  • Uavhengighetserklæringer fra revisor

Saksdokumenter (pdf)

Kontrollutvalget (eget avsnitt)  

Kontaktinformasjon