Saksdokumenter

Sakslista ser slik ut:

  • Godkjenning av møtebok
  • Bestilling av selskapskontroll
  • Forvaltningsrevisjonsrapport - tilbakemelding
  • - Nytt fra revisor

Saksdokumenter (pdf) 

Linker / kontaktperson

Aktuelle linker:


Kontaktperson: